Eseju, bądź mi litościw


Nigdy nie pisałam eseju, co więcej, nigdy nie pisałam więcej niż 250/300 słów, a na środę muszę nabazgrać min.1,5 strony (początkowa wersja była 2-3 strony to to chyba w ogóle by mnie zabiło).
Pootwierałam sobie parę stron jak pisać esej, jakie ma on cechy i przede wszystkim co to jest. Czytajac te wszystkie informacje i pisząc swoją pracę na temat problemu fali imingrantów, swoją drogą dla mnie temat, może nie tyle co nieaktualny, ale już nie tak świeży i osobiście chyba wolałabym pisać na temat Lecha Wałęsy i IPNu, bo ostatnio nasiąknęłam bardziej wiadomościami na ten temat, no ale, postaram się zebrać te wszystkie informacje w jednym miejscu żeby może ktoś z Was miał łatwiej albo ja w przyszłości jeżeli kiedyś przyjdzie mi jeszcze pisać podobną pracę.

Co to jest esej: "forma literacka lub literacko-naukowa, prezentująca punkt widzenia autora" - no i super, czyli można dać upust emocjom, wyżyć się, napisać, co się myśli i oczyścić umysł.
Esej może mieć charakter: filozoficzny, społeczny, naukowy, publicystyczny, a także manifestu czy krytyki. Przy tym trzeba dbać o elegancki i oryginalny sposób przekazu.

Cechy eseju: 
  • osobą mówiącą jest autor (subiektywizm)
  • autor nie przekonuje do swoich racji tylko przedstawia swój punkt widzenia
  • świat przedstawiony nie może być fikcyjny (niefikcyjność)
  • luźne skojarzenia, myśli
  • brak chronologii i hierarchii ważności argumentów (niesystematyczność)
Parę zasad/wskazówek przy pisaniu eseju:
  • przedstawiaj swoje zdanie jednocześnie zachęcając czytelnika do rozmyślań i rozważań na dany temat
  • pisz naturalnie
  • nie używaj wyliczeń
  • stosuj cytaty, odniesienia do różnych dzieł literackich/kulturalnych (intertekstualność)
  • nie bój się przerywać i rozbudowywać wątków, tzw.dygresyjność jest typowa dla tej formy pisania
Oczywiście jest jeszcze więcej jakiś cech, fachowych nazw czy rzeczy, które możnaby było powiedzieć o eseju, ale ja wybrałam te moim zdaniem najważniejsze. Jeżeli ktoś będzie chciał się zająć tą formą na poważnie to zgłębi temat na własną rękę.
Ja spisałam taki à la poradnik na szybko, a teraz sama zabieram się w końcu do pisania :)

Spokojnego wieczoru!
Copyright © 2017
fanaberie Patrycji
, Blogger